Naše vrijednosti

Promovisanje kulture poštovanja, dijaloga i nenasilja kao i zaštita ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, prava manjina i drušveno marginaliziranih pojedinaca i grupa.

Želimo graditi sa svim partnerima kulturno bogatstvo i raznoliko društvo za sadašnje i buduće generacije.

Archives
Categories
  • No categories