Naša vizija

Vizija nam je promovisati i razvijati volonterizam među mladima te skretati pažnju i zahtijevati odgovaranje na potrebe u vezi edukacije o multimedijalnim sadržajima i najnovijim tehnologijama.

Archives
Categories
  • No categories